Alzheimer

Poznaj produkty powiązane z chorobą Alzheimera pod kątem redukcji ryzyka wystąpienia jej objawów, zdobycia wiedzy o chorobie, czy jej lepszego leczenia

Wiadomo powszechnie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, co w przypadku choroby Alzheimera może umożliwić szeroka gama naszych produktów. Co jednak ważne, jeżeli choroba mimo wszystko wystąpi, obok interwencji farmakologicznych pomocne są również interwencje niefarmakologiczne w celu optymalnego leczenia jej objawów poznawczych, behawioralnych i psychologicznych. Szczególnie mamy tutaj na myśli robota terapeutycznego w postaci foki Paro.