Cytat na dziś
„Mózg społeczny” jest w swoim naturalnym otoczeniu, kiedy rozmawiamy z kimś aktualnie twarzą w twarz
Daniel Goleman