SMARTblog

Poszerzamy ofertę o Mind Machines!

Poszerzamy ofertę o Mind Machines!

Od października 2017 roku, na stronie Brainshop.pl dostępny będzie nowy rodzaj urządzeń dla mózgu o nazwie Mind Machines. Są to urządzenia słabo rozpowszechnione w Polsce, a dosyć znane i częściej stosowane za granicą. Chcieliśmy więc przybliżyć specjalnie dla Was coś więcej na ich temat.

Fale mózgowe w natarciu!

Otóż urządzenia Mind Machines wykorzystują pulsujące rytmiczne dźwięki, migające światło, pola elektryczne lub magnetyczne lub ich kombinację, aby zmienić częstotliwość fal mózgowych użytkownika. Mind Machines mogą wywoływać głębokie stany rozluźnienia, koncentracji, a w niektórych przypadkach zmienione stany świadomości, które zostały porównane z wynikami medytacji i szamańskiej eksploracji. Fotokomórkowe maszyny pracują z migoczącymi światłami osadzonymi w okularach przeciwsłonecznych.

Proces stosowany przez niektóre z tych maszyn sugeruje, że powodują synchronizację fal mózgowych z efektami rozrywkowymi.

Jak urządzenia Mind Machines wpływają na umysł?

  1. Zmiany percepcyjne - Mind Machines bazujące na świetle i dźwięku mogą mieć różne skutki dla użytkownika. Większość użytkowników opisuje postrzeganie migającego światła, inni postrzegają wirujące wzorce, które zostały porównane do psychodelicznych pokazów świetlnych lub fraktali (skomplikowanych figur geometrycznych). Kilku użytkowników twierdzi, że widzi szczegółową, wirtualną rzeczywistość, taką jak wyimaginowane sceny, ale także zmiany dotykowe i emocjonalne odnotowane po stymulacji fotonicznej o częstotliwości 6 Hz, a także halucynacje słuchu, takie jak dudnienia synchroniczne.
  2. Zmiany w aktywności mózgu - Sesje z wykorzystaniem Mind Machines mają zazwyczaj na celu adresowanie tzw. częstotliwości docelowych, które odpowiadają falom mózgu: delta (1-3 Hz), theta (4-7 Hz), alpha (8-12 Hz) lub beta (13-40 Hz). Te pasma częstotliwości mogą być regulowane przez użytkownika w oparciu o pożądane efekty. Dla odprężenia często stosuje się redukcję z fal beta do niższych częstotliwości alfa i theta. Celem jest osiągnięcie poziomu "powolnej alfy" (8 Hz). Z kolei eksperci twierdzą, że częstotliwość alfa na poziomie 10 Hz jest optymalna do postrzegania halucynacji wizualnych. Przyjmują oni, że jest to zmiana aktywności alfa, która ułatwia zmianę stanu świadomości.
  3. Kilka sesji jest bardziej skuteczna - Nawet jeśli badania nad tymi urządzeniami nie są wystarczające jak do tej pory, Michael Hutchison i inni naukowcy wykazują uzyskiwanie silnego działania uspokajającego trwającego do 3 dni. Po kilku sesjach obserwuje się, że użytkownicy mogą łatwiej i celowo osiągać pożądany stan umysłu z towarzyszącymi mu odpowiednimi częstotliwościami fal mózgowych.

Inne informacje odnośnie Mind Machines

- Użycie terapeutyczne - Przeprowadzono badania kliniczne nad wykorzystaniem stymulacji słuchowej i wzrokowej w celu poprawy zdolności poznawczych u dzieci z trudnościami z nauką, a także w leczeniu autyzmu i zaburzeniach nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Niektóre badania wskazują na możliwość zwiększenia wpływu na poziom intelektualny i poziom czytania u uczniów szkół podstawowych, ale także polepszenia uwagi i zmniejszenia impulsywności u dzieci z ADHD.

- Bezpieczeństwo - Szybkie migające światła mogą być niebezpieczne dla osób z padaczką światłoczułą lub innymi zaburzeniami nerwowymi.

Osoby zainteresowane tymi urządzeniami zapraszamy do przeglądania naszej oferty już w październiku 2017 roku!

Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz