Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy użyj kodu PREZENT. Kod upoważnia do zniżki -8% na urządzenia NEUROROZWOJOWE 

SMARTblog

Mylisz ADHD z trudnościami w uczeniu się? Wykonaj 5-minutowy szybki test

Mylisz ADHD z trudnościami w uczeniu się? Wykonaj 5-minutowy szybki test

Trudności w uczeniu się to ogólny termin określający szereg problemów z nauką, z którymi może się spotkać dziecko. Chociaż zazwyczaj wiąże się to z brakiem motywacji lub poziomu inteligencji dziecka, może to wcale nie być prawdą. Dziecko z trudnościami w uczeniu się otrzymuje i przetwarza informacje inaczej niż jego rówieśnicy, a zatem ma swój unikalny sposób słyszenia, widzenia i rozumienia świata.

Oznacza to jednak również, że uczenie się i stosowanie nowej wiedzy może być dość trudne.

Objawy trudności w uczeniu się mogą różnić się w zależności od dziecka. Podczas gdy jedno dziecko ma trudności z czytaniem i pisaniem, inne może lubić czytanie, ale ma problemy z matematyką. Inne dziecko może mieć problemy z interpretacją tego, co mówią inne osoby, lub z trudem komunikuje się na głos. Pomimo różnic wszystkie te objawy składają się na trudności w uczeniu się, które mogą powodować frustrację i stres.

Nie jest niespodzianką, że wielu rodziców początkowo podejrzewa, że ich dziecko ma trudności w uczeniu się, gdy zauważyli, że dziecko ma ciągłe problemy w szkole. Ale w rzeczywistości ich dziecko może przechodzić przez coś innego, chociaż konsekwencje słabych wyników w nauce mogą być podobne.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest jednym z najczęstszych zaburzeń neurorozwojowych, które dotykają 10-13% dzieci i młodzieży na całym świecie (Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom, 2022). Objawy mogą obejmować brak uwagi, gdy dziecko łatwo się rozprasza lub często zapomina otrzymane instrukcje. Dla innych może charakteryzować się nadpobudliwością lub tendencjami do impulsywności, gdy dziecko często krąży po pokoju lub krzyczy w klasie lub w trakcie rozmów. Zasadniczo kora przedczołowa, która kontroluje funkcje wykonawcze dziecka, takie jak pamięć, racjonalne myślenie i skupienie, nie działa na poziomie oczekiwanym w oparciu o wiek dziecka.

Ponieważ uczenie się i chwytanie nowych pojęć wymaga użycia kognitywnych funkcji wykonawczych, łatwo może wydawać się, że dziecko ma trudności w uczeniu się, gdy doświadcza objawów typowych dla dziecka z ADHD. Trudno jest się uczyć, gdy dziecko ma trudności ze skupieniem się na tym, co nauczyciel mówi na lekcji lub z wyciszeniem na tyle, by usiąść i poczytać książkę.

Ważne jest, aby nauczyciele stosowali różnorodne techniki w celu poprawy wyników w nauce dzieci z ADHD, trudnościami w uczeniu się lub jednym i drugim! Rodzice mogą wspierać proces uczenia się dziecka, tworząc bezpieczne i sprzyjające środowisko w domu. Stwórz okazje do wyjaśnienia dziecku, że istnieje charakterystyczna strategia uczenia się, która może pomóc mu lepiej się uczyć. Pomaga to stworzyć ufną więź między dzieckiem a rodzicem, jednocześnie umożliwiając ujawnienie potencjału dziecka.

Nie masz pewności, czy Twoje dziecko wykazuje tendencje do nieuwagi lub nadpobudliwości/impulsywności? Kliknij w ten link, aby uzyskać dostęp do Neeuro QuickScreen, narzędzia do wstępnej selekcji, którego wypełnienie zajmuje mniej niż 5 minut i które zapewnia wgląd w zdolność uwagi Twojego dziecka wraz z pełnym raportem.

Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz