SMARTblog

Jak nauka gry na instrumencie muzycznym wzmacnia Twój mózg?

Jak nauka gry na instrumencie muzycznym wzmacnia Twój mózg?

Czy dorastając, twoja mama kazała ci ćwiczyć pianino? Jeśli tak, to mogło być tak, że gdy zapytałeś dlaczego, ona albo odrzekła: "Ponieważ to jest dobre dla ciebie!" albo "Ponieważ tak powiedziałem!". Być może to doprowadziło cię do frustracji i ostatecznie rezygnacji z instrumentu. To częste zjawisko. Teraz, gdy jesteś już starszy, wiesz, że gra na instrumencie może być fajna, ale nie możesz wymyślić nieodpartego powodu, dla którego powinno to zabrać czas innym ważnym rzeczom. A może chcesz zacząć, ale inni uważają, że to strata czasu. Twoja mama wiedziała, że to dobrze, ale prawdopodobnie nie była świadoma szczegółów. Na szczęście dzisiejsze badania naukowe nad mózgiem ujawniają wiele niesamowitych i zaskakujących korzyści dotyczących nauki muzyki w każdym wieku.

Oto dziewięć bardzo dobrych powodów, aby zacząć grać na instrumencie - wszystko związane z twoim mózgiem.

1. Tworzenie muzyki zwiększa naszą więź z innymi

Nie zaskoczy to nikogo, kto grał w zespole. Badania naukowe sugerują, że granie muzyki z innymi wzmacnia nasze kontakty z tymi ludźmi.

Zdaniem naukowców, kiedy próbujemy zsynchronizować się z innymi muzycznie - na przykład utrzymując beat lub harmonizację - mamy tendencję do odczuwania pozytywnych uczuć społecznych wobec tych, z którymi synchronizujemy, nawet jeśli ta osoba nie jest dla nas widoczna lub jest w innym pokoju. Chociaż nie jest jasne, dlaczego tak się dzieje, koordynacja ruchu z inną osobą jest związana z uwalnianiem przyjemnych substancji chemicznych (endorfin) w mózgu, co może wyjaśniać, dlaczego otrzymujemy pozytywne, ciepłe uczucia, gdy tworzymy razem muzykę.

Granie w zespole to doświadczenie, jakiego nikt inny nie doświadczył. Wymusza ścisłą komunikację z członkami zespołu, aby pozostać zsynchronizowanym i uniknąć muzycznych wpadek. Ta bliska komunikacja prowadzi do bliskiego połączenia, co często przekłada się na głębsze przyjaźnie.

2. Uczenie się gry na instrumencie wzmacnia pamięć i umiejętności czytania

Dobra wiadomość dla dzieci: nauka instrumentu może znacznie poprawić pamięć werbalną i umiejętność czytania w dzieciństwie. Innymi słowy, kiedy dzieci uczą się gry na instrumentach, pamiętają więcej i czytają bardziej efektywnie.

Umiejętności czytania w okresie dzieciństwa przekładają się na sukces lub porażkę w późniejszym życiu. Słabe umiejętności czytania znacznie utrudniają dziecku zdolność do odniesienia sukcesu w swojej późniejszej karierze.

Badanie przeprowadzone w 2011 roku w Auditory Neuroscience Laboratory na Northwestern University wykazało, że:

Zarówno umiejętność muzyczna, jak i umiejętność czytania i pisania korelowały ze wzmocnionymi sygnałami elektrycznymi w obrębie słuchowego pnia mózgu. Muzyka i czytanie są powiązane za pomocą powszechnych mechanizmów neuronowych i poznawczych, co sugeruje, że mechanizm poprawy umiejętności czytania i pisania widoczny jest podczas treningu muzycznego

I nie zakładajmy, że te korzyści zanikną po wczesnym dzieciństwie! Uczenie się gry na instrumencie najprawdopodobniej przyniesie podobne korzyści aż po dorosłość.

Sprawdź naszą ofertę instrumentów muzycznych

3. Nawet dzieci czerpią korzyści z lekcji muzyki

To może cię zaskoczyć, ale nawet bardzo małe dzieci mogą skorzystać z treningów muzycznych. Jak młode? Zanim będą mogły nawet chodzić i rozmawiać!

W rzeczywistości, na Uniwersytecie McMaster w USA odkryto, że dzieci, które brały udział w interaktywnych lekcjach muzyki, wykazywały lepsze umiejętności wczesnej komunikacji, takie jak wskazywanie na rzeczy. Ponadto takie dzieci bardziej uśmiechały się!

Pamiętaj, że mózgi małych dzieci można kształtować i lepiej reagują na nauczanie. Uczenie dzieci jakiejś formy muzyki w młodym wieku przekłada się na szczęśliwsze dzieciństwo.

Każda dorosła osoba, która grała na instrumencie, może również poświadczyć czerpanie radości z muzyki. Oczywiście muzyka tworzy ogólne szczęście w mózgu.

4. Wyszkoleni muzycy mogą przetwarzać wiele rzeczy na raz

Możliwość przetwarzania wielu rzeczy na raz może być niezwykle korzystna, szczególnie gdy próbujesz przetwarzać wiele widoków i dźwięków trafiających do ciebie, na przykład w mieście lub zatłoczonym biurze. Okazuje się, że muzycy mają wyraźną przewagę w tym względzie.

Ponieważ muzyka wymaga zdolności przetwarzania dźwięku, wzroku i dotyku w tym samym czasie, prowadzi to do lepszych umiejętności multisensorycznych (zdolności do przetwarzania wielu doświadczeń zmysłowych naraz).

W badaniu z 2013 roku zauważono, że muzycy mają przewagę, jeśli chodzi o integrację słuchu, dotyku i wzroku:

Zdolność układu nerwowego do integrowania informacji ze wszystkich zmysłów - wzroku, dźwięku, dotyku, zapachu i smaku - ma zasadnicze znaczenie dla codziennego życia, ale jeszcze ważniejsza dla niektórych szczególnych zajęć. Umiejętności muzyczne na wysokim poziomie wymagają różnorodnych zdolności zmysłowych i poznawczych rozwiniętych w trakcie wieloletnich treningów. Ostatnie badania wykazały, że długotrwały trening muzyczny poprawia zdolność mózgu do adaptacji i kształtuje regiony mózgu zaangażowane w przetwarzanie audiowizualne.

To nie powinno być zaskoczeniem, szczególnie dla każdego, kto grał w zespole. Taka gra wymaga słuchania własnego instrumentu, instrumentów swoich kolegów z zespołu, grania na instrumencie i utrzymywania kontaktu wzrokowego z innymi członkami zespołu. To angażuje po całości widok, dźwięk i wrażenia dotykowe.

5. Wczesny trening muzyczny prowadzi do późniejszej większej plastyczności mózgu

Jest to niesamowicie nieopisane i powinno głęboko wpłynąć na sposób, w jaki myślimy o znaczeniu kształcenia muzycznego dla dzieci. Badanie przeprowadzone w 2012 roku wykazało, że dzieci, które kształciły się muzycznie, a następnie przestały grać na swoim instrumencie przez lata, nadal czerpały korzyści z treningów z wczesnych lat podczas dorosłości.

Ci dorośli wykazali szybszą reakcję mózgu na mowę niż ci, którzy nigdy nie grali na instrumencie.

Dlaczego tak? Część odpowiedzi może leżeć w sposobie, w jaki nasz mózg przetwarza dźwięk. Z wiekiem coraz trudniej jest interpretować dźwięki, które szybko się zmieniają, takie jak mowa. Czy zauważyłeś, jak trudno jest dorosłym zrozumieć dzieci, które mówią szybko?

Wszystko to sugeruje, że trening muzyczny ma długotrwały pozytywny wpływ na mózg.

6. Trening muzyczny zwiększa przepływ krwi w mózgu

Okazuje się, że trening muzyczny faktycznie zwiększa przepływ krwi do mózgu. W badaniu przeprowadzonym w 2014 roku w Liverpoolu stwierdzono, że krótkie próby treningu muzycznego zwiększają przepływ krwi do lewej półkuli mózgu.

Możemy założyć, że trening muzyczny skutkuje szybką zmianą mechanizmów poznawczych wykorzystywanych do percepcji muzyki, a te wspólne mechanizmy są zwykle stosowane w odniesieniu do języka.

Być może rozwiązaniem na popołudniowe zmęczenie psychiczne nie jest duża filiżanka kawy, ale 30 minut gry na keyboardzie lub gitarze.

7. Muzyka pomaga leczyć mózg po urazach

Osoby, które doznały urazu lub udaru mózgu, mogą znacznie skorzystać na treningu muzycznym. Przeprowadzono badanie, w którym wzięło udział 20 pacjentów po udarze mózgu, z których żaden nie przeszedł wcześniej żadnego treningu muzycznego. Badani przeszli przez zaledwie trzy tygodnie treningu muzycznego z użyciem fortepianu lub podkładek perkusyjnych.

Wyniki badania są istotne. Naukowcy poczynili następujące obserwacje:

Pacjenci wykazywali znaczną poprawę po leczeniu pod względem szybkości, precyzji i płynności ruchów, co wykazano za pomocą analizy ruchu 3D i klinicznych testów motorycznych. Ponadto, w porównaniu z osobami kontrolnymi, znacznie poprawiła się kontrola motoryczna w codziennych czynnościach. Podsumowując, ta innowacyjna strategia terapeutyczna jest skutecznym podejściem do neurorehabilitacji u chorych po udarze mózgu.

Każdy, kto ma jakiekolwiek doświadczenie z uszkodzeniem mózgu wie, jak ważne są te odkrycia.

8. Gra na instrumencie zmniejsza stres i depresję

Badanie z 2013 r. pacjentów z rakiem wykazało, że zarówno zabawa, jak i słuchanie muzyki mogą zmniejszyć lęk. W badaniu znaleziono przekonujące dowody na to, że interwencje muzyczne mogą odgrywać rolę w służbie zdrowia, od sal operacyjnych po kliniki rodzinne. Ale co ważniejsze, udało się udokumentować mechanizmy neurochemiczne, dzięki którym muzyka ma wpływ na cztery dziedziny funkcjonowania: zarządzanie nastrojem, stresem, odpornością i jako wsparcie dla więzi społecznych.

Z kolei badanie przeprowadzone w 2011 r. wykazało, że terapia muzyczna, w której pacjenci z depresją grają na instrumentach wyrażających ich odczucia, może prowadzić do obniżenia poziomu depresji i lęku.

9. Trening muzyczny wzmacnia funkcje wykonawcze mózgu

Mózg polega na funkcjach wykonawczych dla szeregu ważnych zadań, w tym jeśli chodzi o przetwarzanie i przechowywanie informacji, kontrolowanie zachowań, dokonywanie właściwych wyborów, rozwiązywanie problemów i nie tylko.

Bez funkcji wykonawczych tracisz umiejętność dobrego funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie z codziennymi wymogami życia. Z drugiej strony, jeśli wzmocnisz swoje funkcje wykonawcze, zwiększysz swoją zdolność do produktywnego życia.

W badaniu z 2014 r. odkryto, że trening muzyczny poprawia i wzmacnia funkcjonowanie wykonawcze zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Ma to znaczące konsekwencje, ponieważ funkcje wykonawcze silnie korelują z osiągnięciami akademickimi.

Najnowsze badania naukowe pokazują zatem, jak bardzo korzystna jest nauka muzyki. Granie na instrumencie jest najprawdziwszym ćwiczeniem dla mózgu. Wzmacnia ona ten najważniejszy organ w naszym ciele, na tyle sposobów, że ciężko to sobie nawet wyobrazić. Tego typu ćwiczenia prowadzą do lepszego nastroju, lepszych umiejętności ruchowych i jęzkowych, większego poczucia jedności z innymi ludźmi, sprawniejszej pamięci, lepszej percepcji, lepszego działania funkcji wykonawczych - a to tylko niektóre pośród wielu innych korzyści.

Komentarze
Brak komentarzy
Dodaj komentarz